powrót do strony głównej

   
POZNAŃCZANIE
 
   

-

demografia

-

Niemcy

-

Bambrzy

-

Żydzi

-

znani Poznańczanie

-

spisy mieszkańców

   

  

Poniższa tabela ilustruje zmiany liczby mieszkańców miasta począwszy od XVII wieku, a na pierwszych latach wieku XXI skończywszy. 
 
Jak wynika z tego zestawienia, na przestrzeni wieków wśród mieszkańców miasta dominowały trzy grupy narodowościowe: Polacy, Niemcy i Żydzi.

  

Rok Liczba mieszkańców Uwagi / okoliczności

I Rzeczpospolita Polska

1600 ok. 20.000  
1655-1657 ok. 14.000  
1700-1709 ok. 12.000 Wojna Północna
1732 4.000 Wielka Epidemia (ok. 9.000 mieszkańców zmarło)
1733 6.000  
1768-1772 12.000  

Okres zaborów

1793 13.000  
1816 18.000 (w tym: 67% Polaków, 22% Żydów i 11% Niemców) + 24.000 garnizon niemiecki
1824 22.000  
1831 31.000  
1848 42.000 (w tym: 43% Polaków, 40% Niemców i 17% Żydów) + 3.000 garnizon niemiecki
1850 43.000  
1861 51.000 + 6.000 garnizon niemiecki
1867 47.000 (w tym: 47% Niemców, 38% Polaków i 15% Żydów)  
1870 54.400  
1871 65.000 wraz z garnizonem niemieckim
1890 69.627 (dane ze spisu powszechnego; w tym 51% Polaków)  
1895 73.200  
1900 110.000 + 7.000 garnizon niemiecki
1905 136.800  
1910 156.696 (w tym 57% Polaków) + 6.200 garnizon niemiecki
1917 156.357  
1918 156.091  
II Rzeczpospolita Polska
1919 158.185  
1920 162.902  
1921 169.422 (dane ze spisu powszechnego)  
1922 178.229  
1923 185.521  
1924 193.228  
1925 220.023  
1926 226.828  
1927 237.048  
1928 248.426  
1930 266.742  
1931 246.968 (dane ze spisu powszechnego; w tym: 95,74% Polaków; 2,59% Niemców; 0,44% Żydów i 1,23% innych)  
1932 248.763  
1933 252.667  
1934 255.557  
1935 260.444  
1936 265.271  
1937 268.764  
1938 272.653  
1939 274.155  
Okres II wojny światowej - okupacja niemiecka
1940 287.862 (w tym: 81% polaków, 18% Niemców i 1% innych)

W latach 1939-1945 śmierć poniosło około 14.467 mieszkańców miasta (w tym 1.500 Żydów). Spośród nich 4.025 zginęło w wyniku działań wojennych, 2.255 zostało zamordowanych, 6.382 zginęło w obozach koncentracyjnych, 735 zginęło w czasie robót przymusowych, 1.070 zmarło na skutek chorób i głodu. 3.620 osób zostało wywiezionych na roboty przymusowe do Rzeszy, 38.256 przesiedlono do Generalnej Guberni, 60.000 zostało wysiedlonych, w ich miejsce sprowadzono 90.000 osadników niemieckich.

1941 308.051 (w tym: 77% Polaków, 22% Niemców i 1% innych)
1942 318.208 (w tym: 75% Polaków, 24% Niemców 1 1% innych)
1943 327.026 (w tym: 73% Polaków, 26% Niemców i 1% innych)
1944 323.747 (w tym: 71% Polaków, 26% Niemców i 1% innych)
Polska Rzeczpospolita Ludowa
1946 268.000  
1950 320.700  
1960 408.100  
1970 471.900  
1980 552.900  
III Rzeczpospolita Polska
1990 590.049

Najwyższa liczba mieszkańców w historii - od początku lat 90-tych XX wieku trwa migracja ludności z miasta na jego obrzeża.

1995 581.772  
2000 572.900  
2002 578.900 (dane ze spisu powszechnego)  

 


[początek strony]

(c) Maciej A. Szewczyk 2000-2012